News Ticker

Υπ. Υποδομών: Υποχρέωση των δήμων να καθορίσουν άμεσα θέσεις στάσης/στάθμευσης, διαφορετικά έρχονται πρόστιμα

Με επιστολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών Α. Βούρδα προς την ΚΕΔΕ και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την υποχρέωση των δήμων «για τις περιοχές ευθύνης τους, να καθορίσουν άµεσα και εντός συγκεκριµένων προθεσµιών θέσεις στάσης/στάθµευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα Επιβατηγά ∆ηµόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε∆Χ- ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των Π.Ε της χώρας», διαφορετικά ο υπουργός θα επιβάλει πρόστιμα ύψους από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000), έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 ευρώ), κατά περίπτωση.

Η επιστολή:

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση αποσπάσµατος ν.4530/2018 (Α’ 59).
Με το παρόν κοινοποιείται απόσπασµα του ΦΕΚ Α’ 59 όπου δηµοσιεύτηκε ο ν.4530/2018 «Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις» µε το άρθρο 17 του οποίου ορίζεται η υποχρέωση των ∆ήµων, του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ, για τις περιοχές ευθύνης τους, να καθορίσουν άµεσα και εντός συγκεκριµένων προθεσµιών θέσεις στάσης/στάθµευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα Επιβατηγά ∆ηµόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε∆Χ- ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των Π.Ε της χώρας.
∆εδοµένων των εκ του νόµου οριζόµενων προθεσµιών καθώς και της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 17 όπως για κάθε έτος που παρέρχεται άπρακτο επιβάλλονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών τα πρόστιµα το ύψος των οποίων ορίζεται από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000) έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 ευρώ), κατά περίπτωση, παρακαλούµε για τις ενέργειές σας κατά τα οριζόµενα του νόµου.
Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι για τον καθορισµό θέσεων στάσης ή στάθµευσης Ε∆Χ- ΤΑΞΙ οχηµάτων στο λοιπό οδικό δίκτυο της χώρας, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 243 και 244/1987 (Α’ 104), όπως ισχύουν.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. ΒΟΥΡ∆ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, ΤΚ 106 78, Αθήνα
(µε την παράκληση όπως ενηµερωθούν όλοι οι αρµόδιοι ∆ήµοι της χώρας)
2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ Α.Ε.)
Μετσόβου 15, ΤΚ 106 82, Αθήνα
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)
Αγροτεµάχιο 51, τ.κ. 57001 Θέρµη
4. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠ. Υπ. & Με. (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)
Καρ. Σερβίας 3 & Νίκης 2, ΤΚ 101 84, Αθήνα
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΑΞΙ (ΠΟΕΙΑΤΑ)
Π. Τσαλδάρη 4, ΤΚ 104 31, Αθήνα
6. Γενικές ∆/νσεις, ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας
7. Υπουργείο Εσωτερικών
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.