News Ticker

1 θέση εργασίας στο δήμο Νέας Ιωνίας!

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, με μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών στους παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) Δήμου Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα:

Ένα (1) άτομο ειδικότητας Δ.Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων -Η ηλικία των υποψηφίων ορίζεται από 18 έως 65 ετών Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/2017 ΕΩΣ και ΤΡΙΤΗ 24/1/2017, στα γραφεία του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Γαληνού 2 και Αγ.Όλγας, 1ος όροφος μεταξύ των ωρών 10.00 έως 15.00. Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στη Διαύγεια, στο κατάστημα του Ν.Π. και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Ν.3584/2007.
4. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνουν, αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, του άρθρου 14 παρ1 του Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ 1. του Ν.3812/2009,με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών.

5. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και έκφρασης ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: IΕ Κ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ή Β’κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολικής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.