News Ticker

Δημοτικό Συμβούλιο Νέων: Τα Βριλήσσια θέλουν και μπορούν να γίνουν μια θερμοκοιτίδα ηγεσίας

Γράφει ο Γιάννης Μάριος Ψιμάδας, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στον συνδυασμό Συνεργασία-Νέα Πνοή για τα Βριλήσσια με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιάννη Πισιμίση. Ειδικός επιστήμονας επί θεμάτων Στρατηγικού Σχεδιασμού, υποψήφιος διδάκτορας καινοτομίας στο ΔΠΘ, ΜSc, MBA.

Η συμμετοχή των νέων στις πολιτικές διαδικασίες και στην κοινωνική ζωή αποτελεί πυλώνα βασικής σημασίας για τη δημιουργία μιας δυναμικής, ανοικτής και συνεκτικής κοινωνίας καθώς συνιστά μηχανισμό δομημένου διαλόγου μεταξύ των νέων της περιοχής και των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μέσα από τη λειτουργία του, φιλοδοξεί να αναδείξει ζητήματα που αφορούν τους νέους της περιοχής και να συμβάλει στη διαμόρφωση τοπικής νεανικής ατζέντας.

Υπό το πρίσμα αυτό και λόγω της ανάγκης για περαιτέρω κινητοποίηση του νεότερου πληθυσμού στα κοινά, το 2006 ιδρύεται και στη χώρα μας ο θεσμός του Τοπικού Συμβουλίου Νέων με τον Νόμο 3443/2006 – ΦΕΚ 41/Α/27.2.2006.

Σκοπός των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων (ΔΣΝ) δεν είναι άλλος από την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών των νέων ηλικίας 15 έως 28 ετών, ώστε να γνωμοδοτούν τόσο για θέματα που τους αφορούν άμεσα όσο και σε θέματα που αφορούν την ευρύτερη κοινωνία. Βασικό προαπαιτούμενο για τα παραπάνω, εκτός από την ηλικία του εκάστοτε συμμετέχοντα, είναι το να είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο της περιοχής του.

Η δημιουργία ενός ΔΣΝ στον δήμο μας έχει καθυστερήσει αν και θα είχε σημαντική πολιτική και κοινωνική επίπτωση, προσδίδοντας φωνή και αξία στις απόψεις και τις ανησυχίες των νέων μας.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Γιάννη Πισιμίση και της Δημοτικής μας παράταξης, είναι η δημιουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Βριλησσίων. Αυτό θα αποτελέσει ένα βήμα σημαντικό προς την ενδυνάμωση της νεολαίας στην πολιτική διαμόρφωση και κοινωνική ώσμωση της περιοχής μας.

Οι νέοι αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά ηγετικών προσώπων και η συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο ενισχύει τη δημοκρατική διαδικασία, διαμορφώνοντας μια τοπική θερμοκοιτίδα ηγετών.

Ο θεσμός του ΔΣΝ, αποτελεί μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, τη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων και την παροχή αναδρομής που μπορεί να κατευθύνει τις αποφάσεις της τοπικής διοίκησης. Δίνει τη δυνατότητα στους νέους να εμπλακούν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτό ενδυναμώνει τη φωνή τους και την ικανότητά τους να επηρεάζουν τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους και την κοινότητά τους.

Παράλληλα, η λειτουργία ενός ΔΣΝ, διαμορφώνει προϋποθέσεις για έναν ανοικτό χώρο διαλόγου μεταξύ των νέων, της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας. Αυτό διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και προτάσεων, καθιστώντας τις αποφάσεις πιο πλούσιες και αντικατοπτρίζοντας καλύτερα τις ανάγκες της νεολαίας.

Με αυτό τον τρόπο, η συνεισφορά στην Πολιτική Ατζέντα γίνεται δυναμική, δημιουργική, αντιπροσωπευτική και παραγωγική. Και αυτό διότι, το ΔΣΝ θα μπορεί να προωθήσει θέματα που είναι σημαντικά για τη νεολαία και να επηρεάσει την πολιτική ατζέντα της τοπικής δημοτικής αρχής, οδηγώντας στην αντιμετώπιση ζητημάτων που μπορεί να μην έχουν λάβει αρκετή προσοχή μέχρι εκείνη την στιγμή.

Μια άλλη πολύ σημαντική επίπτωση, μέσα από την ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων που απαιτεί η λειτουργία ενός ΔΣΝ, είναι η δημιουργία στον Δήμο μας, μιας άτυπης αλλά ουσιαστικής θερμοκοιτίδας ηγεσίας. Η συμμετοχή σε ένα Συμβούλιο Νέων ενισχύει τις ηγετικές δεξιότητες των νέων. Μαθαίνουν πώς να εργάζονται σε ομάδες, πώς να εκφράζουν τις απόψεις τους και πώς να προωθούν τις ιδέες τους αποτελεσματικά με δημιουργικότητά και αποφασιστικότητα.

Ένας φορέας ΔΣΝ, από την φύση του, προωθεί την ευαισθητοποίηση της νεολαίας σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Οι νέοι αναπτύσσουν μια βαθύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και της δυναμικής της δημοκρατίας, ενισχύοντας την κοινοτική συνοχή. Οι νέοι ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες, δημιουργώντας συνδέσεις και ενώνοντας τη νεολαία από διάφορα υπόβαθρα.

Καταλήγοντας, η δημιουργία ενός Συμβουλίου Νέων στον Δήμο Βριλησσίων θα ενισχύσει τη συμμετοχή, τη φωνή και τον ρόλο της νεολαίας στην τοπική πολιτική και κοινωνία. Θα προαγάγει την ανοικτή συζήτηση, τη διαμόρφωση πολιτικών και την ενσωμάτωση των νέων σε μια κοινότητα που αναζητά διαρκώς τη βελτίωση.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ο Δήμος Βριλησσίων θα έχει την ευκαιρία να δείξει έμπρακτα τη δέσμευσή του στην ενίσχυση της νεολαίας και στην εποικοδομητική αλληλεπίδρασή της με την κοινωνία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δυναμικού, δημοκρατικού και συνεκτικού τοπικού περιβάλλοντος.

Ο Ιωάννης Μάριος Ψιμάδας, ζει στα Βριλήσσια από το 1993. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 και κατάγεται από το Παναιτώλιο Αγρινίου. Είναι ειδικός επιστήμονας στρατηγικού σχεδιασμού, καινοτομίας, επικοινωνίας και ανάπτυξης. Εργάζεται από το 1993 σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε διευθυντικές θέσεις υψηλής έντασης και ευθύνης. Κατέχει 3 μεταπτυχιακά διπλώματα στον Σχεδιασμό, τα Διαδραστικά Πολυμέσα και την Διοίκηση Επιχειρήσεων και  είναι υποψήφιος διδάκτορας Καινοτομίας και Οργανωσιακής Δημιουργικότητας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.