News Ticker

Εκστρατεία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

16ήμερη Εκστρατεία για τη εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 25 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου

ΦΩΤΙΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ – ORANGE THE WORLD

Οι Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες είναι μέλη του Διεθνούς Σοροπτιμισμού μιας Παγκόσμιας Εθελοντικής
Οργάνωσης εργαζομένων γυναικών σε επαγγέλματα και επιχειρήσεις. η αποστολή της οποίας είναι να
βελτιώσει τη ζωή και τη θέση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω Ευαισθητοποίησης, Συνηγορίας και
Δράσης. Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παραμένει αυστηρά
ουδέτερος σε ζητήματα αμφισβήτησης μεταξύ εθνών, κρατών, πολιτικών παρατάξεων και θρησκείας και
λειτουργεί ως μια παγκόσμια φωνή για τις γυναίκες.
Οι Σοροπτιμίστριες εμπνέουν δράση και δημιουργούν ευκαιρίες για να μεταμορφώσουν τη ζωή των
γυναικών και των κοριτσιών, μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου μελών και διεθνών συνεργασιών σε όλο τον
κόσμο και δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας στοχεύοντας:

 • – Στην προαγωγή της θέσης της γυναίκας,
 • – Στα υψηλά ηθικά πρότυπα,
 • – Στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους,
 • – Στην ισότητα, στην ανάπτυξη και ειρήνη μέσω της προόδου, της διεθνούς κατανόησης και καλής θέλησης.
  Έχουν συμβουλευτικό ρόλο και εκπροσώπους:
   Στα Ηνωμένα Έθνη
   Στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (Economic and Social Council –
  ECOSOC),
  Έχουν συμμετοχικό ρόλο και εκπροσώπους:
   Στο Συμβούλιο της Ευρώπης
   Στο Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών (ΕWL)
  Συνεισφέρουν:
   Στο έργο της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (Organization for Security
  and Co-operation in Europe-OSCE), όπου εκπροσωπούνται.
  Μηδενική Ανοχή στη Βία κατά των Γυναικών – Βήμα στην ζωή
  Στο πλαίσιο της 16ήμερης παγκόσμιας εκστρατείας για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, οι
  Σοροπτιμίστριες στην Ελλάδα και την Ευρώπη δουλεύουμε μαζί και
  «Στηρίζουμε τις Γυναίκες» (We stand up for Women )
   Προσπαθούμε για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
   Στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση και αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας, ενθαρρύνοντας
  το ευρύ κοινό, τους νέους, τις τοπικές αρχές, τους δήμους, τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, τους
  μαθητές, τα κορίτσια, τους άνδρες και γενικότερα όλα τα μέλη της κοινωνίας ή συγκεκριμένους
  υπευθύνους λήψης αποφάσεων, να αντιδράσουν στη βία κατά των γυναικών.
   Οργανώνουμε προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την δημιουργία
  ευκαιριών για την βελτίωση της ζωής των γυναικών και κοριτσιών, συνηγορώντας για ισότητα και
  ισονομία.
   Δημιουργούμε συνθήκες ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, αυξάνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης
  στην εκπαίδευση και αναπτύσσοντας τις ηγετικές ικανότητες και πρακτικές επιδεξιότητές τους για το
  βιώσιμο μέλλον του κόσμου μας.
   Στηρίζουμε την πρωτοβουλία της UN-Woman, της Οργάνωσης γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, για την
  εκστρατεία των 16ήμερων δράσεων ενεργών πολιτών που στόχο έχει την εξάλειψη της βίας κατά των
  γυναικών
  Η εκστρατεία μας ξεκινά την 25η Νοεμβρίου, ημέρα που υπογραμμίζει την βία κατά των γυναικών σαν
  ένα παγκόσμιο πρόβλημα που συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις τάξεις και σε όλους τους
  πολιτισμούς. Η βία δεν είναι μία ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα κοινωνικό πρόβλημα που αγγίζει εκατομμύρια
  γυναίκες. Τα δεδομένα για την βία των γυναικών αυξήθηκαν εν μέσω της πανδημίας πάνω από 30%
  παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη για δράση.
  Τελειώνει την 10η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Σοροπτιμισμού.
  Οι Σοροπτιμίστριες στην Ελλάδα και την Ευρώπη φωτίζουμε κεντρικά κτίρια και μνημεία
  των πόλεων με πορτοκαλί χρώμα για να δώσουμε το μήνυμα για ένα μέλλον πιο φωτεινό και
  αισιόδοξο, απαλλαγμένο από την έμφυλη βία.
  Καμία Ανοχή στη Βία κατά των Γυναικών
 • Βήμα στη ζωή -Κατήγγειλε τη βία, τηλεφώνησε στο 15900 και ζήτα στήριξη στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
  Έχεις δύναμη, πες ΟΧΙ στην βία. Τόλμησε και κάνε το βήμα στη ζωή σου, πάρε το βήμα και μίλησε.