News Ticker

Κοινωνικός τουρισμός 2023 – ΔΥΠΑ: Έφτασε η ώρα για τα αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα βγουν άμεσα, καθώς η όλη διαδικασία και η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλος Ιουνίου καθώς φέτος το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2023.

Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει και η υποβολή των ενστάσεων για να βγουν στην συνέχεια τα τελικά αποτελέσματα.

Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται:

• οι Κωδικοί Αριθμοί Αίτησης όλων των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

• τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους,

ADVERTISING

• τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο,

• η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι των Μητρώων για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση της διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Στην περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο γονείς, μετά τη διαδικασία μοριοδότησης το παιδί θα αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα με την υψηλότερη μοριοδότηση.

Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α.

Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α..

Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:

• να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και

• να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών. Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα του 2ου Μέρους, το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

• Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά της φορολογικής δήλωσης.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου της Δ.ΥΠ.Α δεν εξετάζονται.

Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρώσει στις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Στις περιπτώσεις που απαιτήθηκε η επισύναψη δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες, οι Υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:

α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

β. δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, επειδή δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης,

γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία/ τα δικαιολογητικά συμμετοχής,

δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Μέλη αποκλειομένων δικαιούχων που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις θα συμπεριληφθούν σε Πίνακα Αποκλειομένων μελών.

Για τους συμμετέχοντες που κατόπιν του ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του -εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις- και την έκδοση Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

Πηγή: dikaiologitika.gr