News Ticker

Έγγραφο «φωτιά»: Σε προκάτ και σε ακατάλληλες δομές πολλά νηπιαγωγεία της χώρας

Από τον Απρίλιο του 2021 ο Συνήγορος του Πολίτη έχει κρούσει κώδωνα κινδύνου στα υπουργεία Παιδείας και Υποδομών για την ακαταλληλότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα δημόσια νηπιαγωγεία ωστόσο μέχρι σήμερα καμία ενέργεια δεν έχει γίνει από την πλευρά των αρμοδίων φορέων.

Σύμφωνα με τις πολλές καταγγελίες που περιήλθαν στην ανεξάρτητη αρχή τα σοβαρότερα προβλήματα αφορούν στη μη ορθή επιλογή χώρων, σε πολεοδομικές παραβάσεις των υφιστάμενων δομών, στην τοποθέτηση νηπιαγωγείων σε αίθουσες προκάτ, καθώς και στην έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών. Κοινώς τα παιδάκια έως 6 ετών παίρνουν έως 5 και 6 ώρες την ημέρα σε αίθουσες που ανα πάσα στιγμή κινδυνεύουν να πληγούν από σεισμούς και θεομηνίες. 

«Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η δομή της προσχολικής εκπαίδευσης κάθε άλλο παρά ικανοποιητική μπορεί να χαρακτηριστεί», τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, ζητώντας πλέον των άλλων να γίνει ολοκληρωμένος έλεγχος στις ήδη κατασκευασθεισες μονάδες και να υπάρχει διαρκείς εποπτεία. 

Επισημάνουν ακόμα ότι πολλή Δήμοι δεν έχουν εντοπίσει χώρους για την στέγαση νηπιαγωγείων αλλά ούτε και ολοκληρώσει της διαδικασίες για την τοποθέτηση των προκάτ αιθουσών. 

Ένα χρόνο μετά τον Νοέμβριο του 2022 ο Συνήγορος επανήλθε αφού δεν είχε εισακουστεί καταθέτοντας εκ νέου τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της έλλειψης του κτιριακού κανονισμού. 

Όπως αναφέρουν στο δελτίο Τυπου, κατόπιν  των σχετικών διαπιστώσεων που βασίστηκαν σε έρευνα μεγάλου αριθμού υποθέσεων ο Συνήγορος του Πολίτη κατέθεσε τα εξής:

• Θέσπιση κτιριολογικού κανονισμού και τεχνικών προδιαγραφών για τα νηπιαγωγεία.

• Να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του μέγιστου αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του πρώην ΟΣΚ.

• Ολοκληρωμένος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα στις ήδη κατασκευασθείσες μονάδες και εφαρμογή των προβλέψεων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες σε όλους τους χώρους αυτών.

• Κεντρικός συντονισμός και συνολική εποπτεία των τρόπων υλοποίησης της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από τους Δήμους.

• Εξέταση των ζητημάτων (πχ. γραφειοκρατικά, οικονομικά, νομοθετικά) που πιθανά δυσχεραίνουν ή καθυστερούν την ενοικίαση, διαμόρφωση ή ανέγερση κατάλληλων κτιρίων από τους Δήμους και στοχευμένη αντιμετώπισή τους, με τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.

• Έγκαιρη πρόβλεψη ως προς τις διαπιστωθείσες ανάγκες και ανεύρεση κατάλληλων χώρων, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στη λειτουργία του νηπιαγωγείου ή του παραρτήματός του. Εάν το παράρτημα του νηπιαγωγείου τοποθετείται σε περιοχή μακριά από την κατοικία των εξυπηρετούμενων οικογενειών, λόγω μη δυνατότητας εύρεσης καταλληλότερου χώρου, θα πρέπει να διασφαλίζεται εγκαίρως η μεταφορά των μαθητών/τριών ώστε να
 
Σύμφωνα με τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών του ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνο Σπυρακο, είναι υποχρεωτικός ο προσεισμικός έλεγχος, κάθε δυο χρόνια, στα δημόσια κτίρια που στεγάζουν σχολεία, νοσοκομεία, υπηρεσίες κλπ. «Δυστυχώς εδώ και 20 χρόνια δεν γίνονται έλεγχοι και σε καμία περίπτωση δεν έχουν προχωρήσει οι επισκευές», τονίζει ο καθηγητής, εκτιμώντας ότι το 1/4 των κτιρίων παραμένει ανέλεγκτο. 

Σήμερα λειτουργούν 15.000 δημόσιες σχολικές μονάδες, προσχολικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται είτε για διακριτά κτίρια, είτε για κτίρια με ενιαία λειτουργία που διαχωρίζονται μεταξύ τους με αρμούς. Ένα μεγάλος μέρος αυτών έχουν μελετηθεί με παλιότερους κανονισμούς ή δεν διαθέτουν καν αντισεισμική θωράκιση. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθυμιος Λεκκας, αμέσως μετά την επιστροφή του από την Τουρκία, προφανώς θορυβημένος δήλωσε ότι θα ελέγξουμε το κάθε σχολείο και γρήγορα. 
 
Όπως αναφέρεται στα δελτία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η ακολουθούμενη μέθοδος εποπτείας βασίζεται σε αμερικάνικα πρότυπα  (FEMA 154/1988) προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και απαιτεί 3 επάλληλες φάσεις:

1) ταχύ οπτικό έλεγχο (ΤΟΕ) της δομικής και μη δομικής τρωτότητας σε όλα τα σχολικά κτίρια. Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων και επιλογή εκείνης της ομάδας επισφαλών κτιρίων. 2)Εφαρμογή στα κτίρια αυτά επί τόπου μη καταστροφικών δοκιμών, επαλήθευση διατομών και οπλισμών σε κρίσιμες διατομές, εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών αντοχής καθώς και καταγραφή μιας σειράς άλλων δομικών χαρακτηριστικών. Και 3)Εκπόνηση μελετών ενίσχυσης και υλοποίηση των ενισχύσεων.

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται αφορούν στον δομικό τύπο του κτιρίου (σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία κ.α), τα σεισμολογικά και γεωτεχνικά στοιχεία της περιοχής, θέματα μόρφωσης του φορέα (μαλακός όροφος, μη κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης, οριζόντια ή καθ’ ύψος μη κανονικότητα, μεγάλο ύψος, ενδεχόμενο στρέψης, κοντά υποστυλώματα κ.α.) ενώ λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση συντήρησης του κτιρίου, ο αριθμός των μαθητών και η διάρκεια χρήσης του κτιρίου (ολοήμερο, νυχτερινό κλπ).

Πηγή: Dnews