News Ticker

Κατασκευή νέων εσοχών για κάδους αντί κατάργησης των υπαρχόντων

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτό το διάστημα οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τμημάτων πεζοδρομίων της οδού Αναλήψεως. Μετά την παρέμβαση του Αδάμ Ασημακόπουλου, στελέχους της Νέας Πνοής με επικεφαλής τον Γιάννη Πισιμίση, σχετικά με τις  διαγραμμίσεις των πεζοδρομίων για τους τυφλούς, ακολουθεί νέα παρέμβαση από τον Νικήτα Σταματελόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλo του ίδιου συνδυασμού.

Ακολουθεί η παρέμβαση του Ν. Σταματελόπουλου:

Ενώ το τωρινό  πρόγραμμα της αποκατάστασης των πεζοδρομίων βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αρχικό ακόμα στάδιο, κρίνω απαραίτητο να αναφερθούν κάποιες επισημάνσεις με αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα του έργου.

Στην οδό Αναλήψεως έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής κατάργηση 4 ειδικών εσοχών στα πεζοδρόμια, που προορίζονταν για την τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Γενικά, οι εσοχές αυτές βοηθούν στην οριοθέτηση του συγκεκριμένου χώρου και στην αποφυγή μετακινήσεων σε άλλο σημείο από κάποιο περίοικο ή αλλαγή της θέσης λόγω ισχυρών ανέμων, με κίνδυνο να προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Στις παρακάτω φωτογραφίες αναφέρονται αυτές οι τέσσερις περιπτώσεις. Η σύγκριση γίνεται με αντίστοιχες φωτογραφίες των θέσεων κάδων της προηγούμενης και της τωρινής κατάστασης.

Α. Στην αρχή της Αναλήψεως (ύψος της οδού Κονίτσης) είναι 2 οι περιπτώσεις κατάργησης των εσοχών μετά τις επισκευές που πραγματοποιήθηκαν. Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν το ίδιο ακριβώς σημείο πριν την επισκευή όπου υπάρχει εσοχή για του δύο κάδους και τη σημερινή εικόνα, όπου έχει καταργηθεί.

Β. Στην αρχή της Αναλήψεως (ύψος Κονίτσης).

Γ. Στην οδό Αναλήψεως (ύψος της οδού Πλαταιών) καταργήθηκαν οι 2 εσοχές των κάδων αντί να δημιουργηθεί μια επιπλέον εσοχή για τον νέο κάδο που έχει προστεθεί.

Δ. Το ίδιο ακριβώς παρατηρείται στην Αναλήψεως (ύψος της οδού Σαλαμίνος) που οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει προβλεφθεί να διατηρηθούν οι εσοχές.

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα για ποιον λόγο καταργήθηκαν οι εσοχές των πεζοδρομίων. Eνώ είναι ευκαιρία και απαραίτητο στα σημεία που γίνονται τώρα εργασίες όχι μόνο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες χωροθετήσεις με τις εσοχές, αλλά να επεκταθούν, ώστε να καλύπτουν και τους νέους κάδους.

Επιπλέον, σε σημεία που το πεζοδρόμιο είναι στενό και οι εσοχές εμποδίζουν την κινητικότητα – βατότητα θα είναι χρηστικό η οριοθέτηση των κάδων να γίνει με μπάρες ή  προστατευτικά κιγκλιδώματα. Σε ορισμένα σημεία, αν και λίγα, υπάρχουν τέτοιες κατασκευές στην περιοχή μας από παλιότερες παρεμβάσεις.

Είναι αναγκαίο οι αποκαταστάσεις των πεζοδρομίων να μην καλύπτουν μόνο βασικές αρτηρίες του κεντρικού τομέα, αλλά να επεκταθούν και σε άλλες συνοικίες (όπως στη δυτική που υπάρχουν έντονα προβλήματα).

Οι κάτοικοι των Βριλησσίων από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής έχουν ανταποκριθεί καθολικά στα προγράμματα ανακύκλωσης. Η συνέπεια αυτή των κατοίκων πρέπει να επιβραβευθεί, κατά την άποψη μου, από τη Διοίκηση του Δήμου μέσω κάποιων ενεργειών όπως:

  • Αρχικά, με άμεση αντικατάσταση ή επισκευή των σπασμένων κάδων, οι οποίοι πλέον είναι πάρα πολλοί. Ο Δήμος πρέπει, πέραν των κάδων που αναμένει να λάβει από τον ΕΔΣΝΑ, να προμηθευτεί με ίδιους πόρους, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, νέους κάδους για να τους  αντικαταστήσει. 
  • Mε τακτικό πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων.
  • Με κατασκευή νέων χωροθέτησεων  των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία που δεν υπάρχει, είτε μέσω της δημιουργίας ειδικών εσοχών στα πεζοδρόμια είτε μέσω προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.
  • Τέλος, να ακολουθηθεί η πρακτική που εφαρμόζουν άλλοι Δήμοι, όπου απολυμαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ασβεστώματος τα σημεία που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

* Οι φωτογραφίες προέρχονται από το google maps, η λήψη των οποίων έχει γίνει τον Αύγουστο του 2014

** H φωτογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα www.chiosin.gr

*** Η φωτογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα www.alimosonline.gr