News Ticker

Χαλάνδρι σε Δράση: “Η Δικαιοσύνη επαληθεύει τις φήμες για «στημένο» διαγωνισμό”

Για «απόφαση “κόλαφο” για τον Σ. Ρούσσο» κάνει λόγο η δημοτική παράταξη Χαλάνδρι σε Δράση, η οποία τονίζει ότι «η Δικαιοσύνη καλεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για το έργο “Ανάπλαση της περιοχής του Αδριάνειου υδραγωγείου”».

Ειδικότερα, η παράταξη αναφέρει: «Για άνιση μεταχείριση των διαγωνιζομένων, για αδιαφάνεια και αποκλεισμό στον ανταγωνισμό αναφέρεται η Δικαιοσύνη (ΑΕΠΠ) ακυρώνοντας τον διαγωνισμό “Ανάπλαση της περιοχής του Αδριάνειου υδραγωγείου” με μία απόφαση “κόλαφο” για τον κ. Ρούσσο, επαληθεύοντας όλες τις φήμες για “στημένο” διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα η απόφαση 735/2022 τονίζει “… ενόψει των αρχών της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων… πρέπει να ακυρωθεί η διακήρυξη στο σύνολό της, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε οικονομικούς φορείς (εταιρείες) οι οποίοι ενδεχομένως δεν είχαν επιδείξει ενδιαφέρον εξαιτίας της αρχικής της μορφής να υποβάλλουν προσφορές”.

“Τώρα κ. Ρούσσο που θα πάτε να κρυφτείτε; Όταν η παράταξή μας σας ζητούσε στο Δ.Σ. εξηγήσεις για τις διάχυτες φήμες για φωτογραφικό διαγωνισμό, που απέκλειε τον ανταγωνισμό, εσείς με έπαρση απαντούσατε ότι “όλα είναι νόμιμα”. Και βέβαια εύλογα τα ερωτήματα. Από πού αυτή η βεβαιότητά σας; Και μόνο ότι υπήρξαν δύο μοναδικές προσφορές σε έναν διαγωνισμό έξι εκατομμυρίων, με εξασφαλισμένη, μάλιστα, χρηματοδότηση, δεν σας έβαλε σε υποψίες ότι κάτι “βρωμάει”, ώστε να κρατήσετε κάποιες επιφυλάξεις;

Ακέραια η ευθύνη σας, και θα πρέπει να δώσετε λόγο στους Χαλανδραίους δημότες. Ελπίζουμε όχι με τον συνήθη αλαζονικό σας τρόπο και τη δοκιμασμένη συνταγή της αντεπίθεσης και του αποπροσανατολισμού.

Τέλος, εκφράζουμε την ευχή ότι μετά την αναγκαστική από τη Δικαιοσύνη ακύρωση του διαγωνισμού θα συνεχιστεί το σημαντικό αυτό έργο με όρους υγειούς ανταγωνισμού και μη επανάληψης θλιβερών φαινομένων του πρόσφατα παρελθόντος σας σε αντίστοιχο διαγωνισμό”.

Η επικεφαλής της παράταξης Χαλάνδρι σε Δράση Κρίστη Αγαπητού σχετικά με το θέμα δήλωσε τα εξής:

«Είναι λυπηρό να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης στην Τ.Α. και ιδιαίτερα στον Δήμο μας. Ο κ.
Ρούσσος έχει ακέραια την ευθύνη, αφού τελούσε σε πλήρη γνώση του, όπως μας διαβεβαίωσε στο Δ.Σ., η όλη διαδικασία.
Είναι χαρακτηριστική η κρίση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία με την 735/2022 Απόφασή της χαρακτήρισε
“παράλογη”, “άσκοπη” και “δυσανάλογη” την απαίτηση του Δήμου Χαλανδρίου να απαιτεί για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό
της κατοχή ενός εθελοντικού και όχι υποχρεωτικού προτύπου και μάλιστα για θέμα που η υφιστάμενη εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία υπερκαλύπτει τη σχετική απαίτηση. Άγνοια ή εσκεμμένη ενέργεια; Όποια και να είναι η απάντηση, το αποτέλεσμα είναι η ανεπάρκεια του Δήμου να διαχειριστεί με ισότιμο, διαφανή και νόμιμο τρόπο κρίσιμα ζητήματα υπέρ του κοινού συμφέροντος των δημοτών του.

Οι πολίτες του Χαλανδρίου σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, κατά μείζονα λόγο την περίοδο αυτή, απαιτούν από εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά ήθος, διαφάνεια και χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Η παράταξη της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι δεσμεύεται ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της νέας εποχής που έρχεται στο Χαλάνδρι».