News Ticker

ΠΑΟΔΗΒ: Συνεδρίαση «δια περιφοράς» στις 10.00 το πρωί για τον καθορισμό προσόντων προϊσταμένου!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) κλήθηκε την 15η Ιουλίου, στις 10.00 το πρωί να συμμετάσχει δια περιφοράς σε τηλεφωνική επικοινωνία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1) Λήψη απόφασης επί της γνώμης του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων». 2) Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων. Εντάξει, είπαμε, να διευκολύνουμε, αλλά και η κοροϊδία έχει τα όριά της.

1o «φάουλ»: Η ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ

Η συνεδρίαση «δια περιφοράς» είναι μια διαδικασία λήψης αποφάσεων και επικοινωνίας προκειμένου για κάτι έκτακτο ή επείγον, π.χ. για να προλάβουμε προθεσμίες που εκπνέουν. Είναι δηλαδή μια μέθοδος που χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση και μόνον όταν προεξοφλείται η συμφωνία όλων των μελών ενός οργάνου, διαφορετικά, μόνον ως παρωδία συνεδρίασης μπορεί να νοηθεί. Παρόλο που ως δημοτική παράταξη δεν συμφωνούμε με την κατάχρηση αυτής της μεθόδου, (οι διοικούντες καταφεύγουν σ’ αυτήν με μεγάλη ευκολία), την έχουμε αρκετές φορές αποδεχτεί, προκειμένου να διευκολύνουμε τη δημοτική αρχή. Το πρόβλημα όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για συνεδρίαση «δια περιφοράς», γι’ αυτό και πράξαμε το αυτονόητο, ζητήσαμε από τη διοίκηση του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. να προχωρήσει σε κανονική συνεδρίαση, σε χρόνο που να μπορούν να ανταποκριθούν τα περισσότερα μέλη. Το ζητήσαμε, αφενός διότι υπάρχουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εργάζονται το πρωί (!) και αδυνατούν να συμμετάσχουν σε τηλεφωνικές συνεδριάσεις. (Άραγε πρέπει να πασχίζουμε για τα αυτονόητα;) Τα οποία μέλη, η διοίκηση του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. οφείλει να τα σέβεται και να μην τα αγνοεί. Και όλοι πρέπει να σεβόμαστε τις διαδικασίες, φροντίζοντας για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των συνεδριάσεων και για τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, ώστε η λήψη των αποφάσεων να γίνεται υπό τις βέλτιστες προϋποθέσεις. Έτσι λειτουργεί η Δημοκρατία σε τελευταία ανάλυση, αν ενδιαφέρεται κανείς… Στο αίτημά μας η διοίκηση απάντησε με σιωπή και προχώρησε στη διενέργεια της τηλεφωνικής συνεδρίασης. Άραγε η σιωπή είναι μια θεμιτή απάντηση απέναντι στο αίτημα μιας δημοτικής παράταξης που έγκαιρα, επίσημα και θεσμικά έθεσε ένα ζήτημα; Η διοίκηση του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. δεν αντιλαμβάνεται ότι ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να απαντήσει; Δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αγνοεί τις αντίθετες φωνές; Ότι αυτή είναι μια απαξιωτική συμπεριφορά, η οποία λίγο απέχει από την αλαζονεία; Εντείνετε φαίνεται η εφαρμογή των νέων πολιτικών ηθών, όπου με πρόσχημα την κυβερνησιμότητα, προωθούνται διαδικασίες fast track, ώστε τα όργανα διοίκησης να αποφασίζουν χωρίς τις ενοχλητικές γνώμες και παρεμβάσεις άλλων παρατάξεων. Μια εμπειρία ιδιαίτερα αρνητική και ανησυχητική. Που αξιοποιείται με κάθε τρόπο από την «προοδευτική» διοίκηση των Βριλησσίων.

2o «φάουλ»: Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Στο πρώτο θέμα της «δια περιφοράς» συνεδρίασης ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους ένας υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να καταλάβει θέση προϊσταμένου. Αυτά είχαν ορισθεί σε προηγούμενη απόφαση, κατά την οποία αναθεωρήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.. Τότε είχε αποφασιστεί ότι θέση προϊσταμένου μπορούν να διεκδικήσουν μόνον οι πτυχιούχοι Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Οικονομικής ή Διοικητικής κατεύθυνσης ή οι έχοντες πτυχίο σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Επ’ αυτής της απόφασης του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. ήρθε ήρθε το Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα) και αντιπρότεινε να επιτρέπεται, εκτός των πτυχιούχων Οικονομικών, να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του προϊσταμένου του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. και οι έχοντες πτυχίο Π.Ε. Αθλητικής κατεύθυνσης ή Τ.Ε. (Τεχνικής Εκπαίδευσης) μουσικών, αφού μιλάμε για Αθλητικό και Πολιτιστικό Οργανισμό! Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δηλαδή, ζήτησε να ανοίξει η βεντάλια των υποψηφίων… Αυτήν τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θέλησε η διοίκηση του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. να απορρίψει, ζητώντας από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να την καταψηφίσουν τηλεφωνικά! Με το αιτιολογικό ότι η θέση προϊσταμένου απαιτεί κυρίως γνώσεις Δημοσίου Δικαίου, ώστε να μπορεί ένας προϊστάμενος «να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία»! Σαν να πρόκειται για κάτι αυτονόητο το να μπορεί να γίνεται προϊστάμενος στον Αθλητικό και Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου μόνον ο πτυχιούχος Οικονομικών. Σαν να είναι αυτονόητο ότι ένας απόφοιτος Οικονομικής Σχολής γνωρίζει και Δημόσιο Δίκαιο… Ο Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. πάντως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε 3 ενότητες: 1. Διοικητική-Οικονομική & Τεχνική υποστήριξη. (Εδώ, πράγματι θα ήταν καταλληλότερος ένας υπάλληλος με πτυχίο Οικονομικής-Διοικητικής κατεύθυνσης). 2. Διεύθυνση Αθλητικών & Πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 3. Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δεν είναι συνεπώς καθόλου κατανοητό γιατί για τα 2&3 πρέπει ν’ αποκλειστεί ένας υποψήφιος με πτυχίο Π.Ε. Σωματικής Αγωγής ή Τ.Ε. Μουσικών και να υπερισχύει υποψήφιος ΠΕ Οικονομικής-Διοικητικής κατεύθυνσης μόνον. Εκτός αν υπάρχει άλλος λόγος… Συμπέρασμα Η «δια περιφοράς» διαδικασία που επέλεξε η δημοτική αρχή για να «συζητηθούν» αυτά τα θέματα έγινε σκόπιμα για να μην γίνει αντιληπτό το περιεχόμενό τους. Επιπλέον, αυτή η μεθόδευση οδηγεί σε άδικη μεταχείριση εργαζομένων προκειμένου να ευνοηθεί ο «εκλεκτός» της διοίκησης που ανταποκρίνεται στα προσόντα που διαμόρφωσε η ίδια, αγνοώντας τις επισημάνσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Αυτή η μεθόδευση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για έναν ακόμη λόγο: Οδηγεί σε αίσθημα αδικίας και σε κλίμα διαχωρισμού των υπαλλήλων, δεν ευνοεί την ομαδική και με ζήλο δουλειά που καλούνται να υλοποιήσουν οι εργαζόμενοι.

Γιατί λοιπόν, θα πρέπει να παραβλέπονται τέτοια γεγονότα;

Έχει κάποια εξήγηση η διοίκηση του Δήμου Βριλησσίων;

Μάρκος Κρητικός Δημοτικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος της ΔΡΑΣΗΣ στο Δ.Σ. του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.