News Ticker

Πώς και πότε θα γίνει η χαλάρωση των capital controls

Οι ελληνικές αρχές παρουσίασαν οδικό χάρτη για την περαιτέρω σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, με στόχο την πλήρη άρση τους «το συντομότερο δυνατόν».

Ο οδικός χάρτης συντάχθηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και περιγράφει τις στρατηγικές επιδιώξεις των αρμόδιων αρχών και, συνεπώς, δεν είναι νομικά δεσμευτικός.

Ειδικότερα, ο οδικός χάρτης, περιγράφει σε στάδια τα ορόσημα που αποτελούν προϋποθέσεις για την υλοποίηση των βημάτων χαλάρωσης.

Η υλοποίηση των βημάτων χαλάρωσης προβλέπεται να είναι σταδιακή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον και κλίμα, ενώ η αλληλουχία των ενεργειών δεν είναι χρονικά οριοθετημένη -δεν υπάρχουν χρονικά όρια ως προς τη διάρκεια κάθε σταδίου.

Συγκεκριμένα, αφού περιγράφονται οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίου που επιβλήθηκαν, καθώς και τα βήματα που έγιναν μέχρι στιγμής για την άρση τους, αναφέρονται τα επόμενα βήματα.

Tα βήματα χαλάρωσης είναι δυνατόν να υλοποιούνται σταδιακά και όχι ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον και κλίμα, και ανάλογα με τον δυνητικό αντίκτυπο των μέτρων χαλάρωσης στη ρευστότητα των τραπεζών και στην εμπιστοσύνη των καταθετών.

Υπό υλοποίηση

Ορόσημα:

 • Πρόοδος όσον αφορά τις μακροοικονομικές συνθήκες, όπως θα προκύπτει από τη σταθεροποίηση/βελτίωση των επιδόσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας και τη βελτίωση των δεικτών εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων.
 • Βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, αντανακλώμενη στην ανοδική τάση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα (π.χ. επί αρκετό χρονικό διάστημα συνεχιζόμενη αυξητική τάση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα) και στην αυξημένη πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
 • Πρόοδος στην υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της επόμενης αξιολόγησης.
 • Συνέχιση της πτωτικής τάσης των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία.

Βήματα
Πυλώνας ΙΙ: Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών

 • Σταδιακή άρση της απαγόρευσης ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών από φυσικά πρόσωπα εφόσον δεν τηρούν άλλο λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα.
 • Άρση της απαγόρευσης ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών για όλες τις επιχειρήσεις με μορφή νομικών προσώπων.

Πυλώνας ΙΙΙ: Περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

 • Αύξηση του εγκριτικού ορίου των υποεπιτροπών των τραπεζών.

Ενδιάμεσο στάδιο Α

Ορόσημα

 • Σταδιακή εδραίωση της οικονομικής ανάκαμψης, όπως αντανακλάται στη συνεχή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών (π.χ. συνεχή θετικά αποτελέσματα σε κατανάλωση, απασχόληση, εξαγωγικές επιδόσεις) και της εμπιστοσύνης (δείκτες εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων).
 • Σταθερή βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, όπως αποτυπώνεται στη συνεχή αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και στην αυξημένη πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και βελτίωση άλλων δεικτών λειτουργικής αναδιάρθρωσης με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους.
 • Πρόοδος στην υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής. Εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη βιωσιμότητα του χρέους.
 • Εξέλιξη των αναλήψεων μετρητών και των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία που υποδηλώνει βελτίωση του κλίματος και συνάδει με τις συνολικές εξελίξεις στην οικονομία.

Βήματα
Πυλώνας ΙΙ: Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών

 • Άρση της απαγόρευσης ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών για όλες τις επιχειρήσεις και όλα τα φυσικά πρόσωπα.
 • Σταδιακή αύξηση των σωρευτικών αναλήψεων μετρητών για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
 • Αναλήψεις μετρητών χωρίς περιορισμό εκ μέρους επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων από χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από το εξωτερικό.

Πυλώνας ΙΙΙ: Περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

 • Περαιτέρω αύξηση του εγκριτικού ορίου των υποεπιτροπών των τραπεζών.
 • Εκχώρηση αρμοδιότητας για την έγκριση πρόσθετων κατηγοριών συναλλαγών στις υποεπιτροπές των τραπεζών.
 • Αύξηση των ορίων για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από επιχειρήσεις, καθώς και για τις πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα για αγορές αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό.

Ενδιάμεσο στάδιο Β

Ορόσημα

 • Ευρεία οικονομική ανάκαμψη, όπως αντανακλάται στη διαρκή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών (π.χ. συνεχείς θετικές εξελίξεις σε κατανάλωση, απασχόληση, εξαγωγικές επιδόσεις) και της εμπιστοσύνης (δείκτες εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων).
 • Περαιτέρω σταθερή βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, όπως προκύπτει από σταθερά θετικούς ρυθμούς αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και από τη διατηρήσιμη πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και βελτίωση άλλων δεικτών λειτουργικής αναδιάρθρωσης με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους.
 • Πρόοδος στην οικονομική προσαρμογή.
 • Εξέλιξη των αναλήψεων μετρητών και των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία που υποδηλώνει βελτίωση του κλίματος και συνάδει με τις συνολικές εξελίξεις στην οικονομία.

Βήματα
Πυλώνας ΙΙ: Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών

 • Πλήρης απελευθέρωση των αναλήψεων μετρητών από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σε διαδοχικά βήματα.

Πυλώνας ΙΙΙ: Περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

 • Περαιτέρω αύξηση του εγκριτικού ορίου των υποεπιτροπών των τραπεζών.
 • Η αρμοδιότητα για την έγκριση όλων των τρεχουσών συναλλαγών ανατίθεται στις υποεπιτροπές των τραπεζών.
 • Περαιτέρω αύξηση των ορίων για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Τελικό στάδιο

Ορόσημα

 • Ισχυρή εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα, όπως αντανακλάται στην ανοδική τάση των καταθέσεων και στην πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές για μακροχρόνια χρηματοδότηση. Συνεχιζόμενη μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και βελτίωση άλλων δεικτών λειτουργικής αναδιάρθρωσης με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους. Μόνιμη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών.
 • Επαρκής πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ή, εναλλακτικά, καλές επιδόσεις σε θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, όπως:
 • Σταθερή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών (π.χ. εδραίωση θετικών εξελίξεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας) και άλλων δεικτών οικονομικού κλίματος που καταδεικνύουν ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εγχώριας οικονομίας.
 • Συνεχιζόμενη πρόοδος στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους.
 • Σθεναρή δέσμευση των αρμοδίων αρχών για τη διασφάλιση της γενικότερης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, όπως διαπιστώνεται από την ομαλή πορεία της οικονομικής προσαρμογής.
 • Πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές για άντληση μακροχρόνιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Βήματα
Πυλώνας ΙΙΙ: Περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

 • Περαιτέρω αύξηση ορίων ή/και κατηγοριών συναλλαγών και, εν τέλει, πλήρης άρση των περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.