News Ticker

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÏÕ ÊÕÂÅÑÍÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÏÕ ÊÕÂÅÑÍÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Óõíåäñßáóç êõâåñíçôéêïý óõìâïõëßïõ ôï ÓÜââáôï 21 Öåâñïõáñßïõ 2015, óôçí ÂïõëÞ. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.