Οι Γεωργιανές εργάζονταν στο νοσοκομείο χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόμενο πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων, άδεια άσκησης επαγγέλματος της αρμόδιας Αρχής και βιβλιάρια Υγείας, ενώ δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο (λίστα) αποκλειστικών νοσοκόμων του νοσοκομείου. Επιπλέον, μία από τις γυναίκες, επέδειξε στη διάρκεια του ελέγχου πλαστή άδεια παραμονής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η άσκηση του επαγγέλματος της αποκλειστικής νοσοκόμας χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση εσόδων από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς δεν εκδίδονται οι απαιτούμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ δεν καταβάλλονται ούτε οι προβλεπόμενες από τον Νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.