News Ticker

Κηφισιά: Τακτικό δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη – Δείτε ποια θέματα θα συζητηθούν

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

A. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

B. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα]

Γ. Παρουσίαση Απολογισμού Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κηφισιάς «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»

Δ. Παρουσίαση Απολογισμού Δράσης της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ» Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Κηφισιάς.

Ε. Έκτακτα θέματα

ΣΤ. Τακτικά θέματα

1. Επί της 644/2015 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της Γ΄(τρίτης) Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οικονομικού έτους 2015.

2. Επί της απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους (παρ. 3 αρθρ. 18 του Ν. 3870/2010)» ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 2015.

3. Έγκριση καθορισμού αντιτίμου (συμμετοχής) των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου, στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας από το Δήμο Κηφισιάς μίσθωσης μεταφορικών μέσων (πούλμαν) για ημερήσιες εκδρομές, τους περιπάτους κτλ.

4. Επί της αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών», δαπάνη ύψους 134.313,54 €, που θα εκτελεσθεί σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.12 έτους 2015.

5. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.829,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6615.06 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις», στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 5.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015.

6. Έγκριση δαπάνης ύψους 550,55 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

7. Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Κομματά Ναταλίας του Σπυρίδωνα, του τμήματος Πολιτικών και Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών στο Δήμο Κηφισιάς.

8. Έγκριση επιχορήγησης του Ιερού Ναού της Αγ. Ματρώνης.

9. Επίσπευση ενεργειών για την αποκατάσταση της προσωρινά διακοπείσης το 2004 λειτουργίας του βασικού οδικού άξονα (ΒΟΑ) ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΕΛΑΙΩΝ – ΙΛΙΣΙΩΝ – ΝΕΟΑΛ (Ε-75) με την κατασκευή ανισόπεδης διάβασης οχημάτων στην προέκταση της οδού Ιλισίων.

10. Επί της 22/2015 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 12.320,00 € από τους ΚΑΠ, για κάλυψη δαπανών του πιλοτικού προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος» σχολικού έτους 2015-16.

11. Επί της 23/2015 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης με το ποσό των 9.500,00 € από το ΦΗΧ για κάλυψη δαπάνης λογιστικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ..

12. Επί της 24/2015 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης με το ποσό των 7.532,02 € από το ΦΗΧ, για κάλυψη συμπληρωματικής δαπάνης (λόγω μείωσης 10% της επιχορήγησης), για την αμοιβή των καθαριστριών/τών σχολικών κτιρίων.

13. Επί της 25/2015 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με το ποσό των 5.000,00 € από το ΦΗΧ, για κάλυψη δαπάνης λογιστικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ..

14. Επί της 26/2015 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με το ποσό των 5.740,23 € από το ΦΗΧ, για κάλυψη συμπληρωματικής δαπάνης (λόγω μείωσης 10% της επιχορήγησης) για την αμοιβή των καθαριστριών/τών σχολικών κτιρίων.

15. Επί της 27/2015 εισήγησης της ΔΕΠ για έγκριση του απολογισμού οικον. έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

16. Επί της 28/2015 εισήγησης της ΔΕΠ για έγκριση του απολογισμού οικον. έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».

18. Άρση Κυκλοφορίας δεκαεννέα (19) Κρατικών Αυτοκινήτων και Κατάθεση Πινακίδων.

19. Διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

20. Διαγραφή ποσού 151,20 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

21. Διαγραφή ποσού 378,69 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

22. Επιστροφή ποσού 283,98 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

23. Παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου χωρίς χρέωση στην Πλατεία Πλατάνου, άνωθεν του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων, για την πραγματοποίηση διάθεσης προϊόντων από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών – Δράση χωρίς Μεσάζοντες «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» την 19/12/2015.

24. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τίτλο «εστιατόριο» επί της οδού Λ. Κηφισίας 238-240 στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

25. Επί της 103/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Πάρου έναντι του αρ.5.

26. Επί της 105/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση προβολικού καθρέπτη επί της οδού Αχαρνών, στη συμβολή της, με την οδό Σωκράτους στο Ο.Τ. 127.

27. Επί της 106/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για την αποτροπή της στάθμευσης, επί της οδού Εχίνου αρ. 18 στο Ο.Τ. 551.

28. Επί της 107/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για παραχώρηση προσωρινής θέσης στάσης τροφοδοσίας φαρμακείου και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος, επί της οδού Αγ. Τρύφωνος έναντι αρ. 43.

29. Επί της 108/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για παραχώρηση προσωρινής θέσης στάσης τροφοδοσίας φαρμακείου και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος, επί της οδού Φραγκοπούλου αρ. 26.

30. Επί της 109/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για την τοποθέτηση προεξέχοντος τμήματος στεγάστρου εισόδου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη αρ. 7.

31. Επί της 110/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς στις οδούς Πατρών και Κορίνθου, πέριξ του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.

32. Επί της 112/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού Πύρρου, στη συμβολή της με τις οδούς Πλειάδων και Σειρήνων.

33. Επί της 113/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για κατασκευή διάβασης πεζών και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών στην οδό Χελιδονούς, έμπροσθεν του αρ. 27, πριν από τη συμβολή της με την οδό Πύρρου, μεταξύ των Ο.Τ. 253 και 256.

34. Επί της 114/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για λήψη μέτρων στην οδό Χαρ. Τρικούπη, στη συμβολή με την οδό Φιλαδελφέως, στο ρεύμα προς Ν. Ερυθραία, στο Ο.Τ. 204, για την αποτροπή της παρόδιας στάθμευσης.

35. Επί της 115/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση εμποδίων σχήματος Π επί του πεζοδρομίου της οδού Σαρανταπόρου, έμπροσθεν του καταστήματος «ΒΕΝΕΤΗ» στο Ο.Τ. 349.

36. Επί της 116/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση εμποδίων σχήματος Π επί του πεζοδρομίου της οδού Λεωφόρου Κηφισίας αρ.313Α , στο Ο.Τ. 167.

37. Επί της 117/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού Ηρώδου Αττικού, στη συμβολή με την Λεωφόρο Κηφισίας, για την αποτροπή της παρόδιας στάθμευσης.

38. Επί της 118/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για την εφαρμογή της μονοδρόμησης της οδού Διονύσου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κρήτης και Γορτυνίας.

39. Επί της 119/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, για απαγόρευση στάθμευσης έναντι της εισόδου πάρκινγκ επί της οδού Διογένους 28.

40. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού» και Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων κάτωθεν της Λ. Θησέως».

42. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

43. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

44. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

45. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 2009» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

46. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

47. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

48. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

49. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

50. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

51. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

52. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

53. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

54. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ Ε.Ο. ΕΩΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

55. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «1η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ 2010» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.