News Ticker

Δράση: Αυθαιρεσίες και κρυφτούλι με τις ΜΚΟ στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Βριλησσίων

Αυθαιρεσίες και κρυφτούλι με τις ΜΚΟ στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Βριλησσίων καταγγέλλει η παράταξη Δράση Για Μια Άλλη Πόλη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Δράσης:

Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια, πριν λίγους μήνες, να εισάγει πλαγίως, η διοίκηση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ), μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, (ΜΚΟ) στον Δήμο μας, αυτή τη φορά επανήλθε πιο προετοιμασμένη και… τα κατάφερε! Βέβαια, ας πρόσεχαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, μη εξαιρουμένης της «Δράσης», που οι εκπρόσωποι τους απουσίαζαν από τη συνεδρίαση, (πλην της κας Μαντινίδου), πιθανόν επειδή η εισήγηση έμοιαζε «τυπική», χωρίς να προδικάζει όσα εκ των υστέρων τέθηκαν και ψηφίστηκαν από τα 8 μέλη του Δ.Σ. επί συνόλου 15, εκ των οποίων τα 6 της πλειοψηφίας…

Το πιο κωμικό είναι ότι ενδεχομένως αυτή τη φορά η διοίκηση του ΟΚΠΑ να έπραξε ορθά, (όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια), αλλά είναι τόσο μεγάλο το άγχος των διοικούντων να προχωρούν απρόσκοπτα, χωρίς «φασαρίες», τους σχεδιασμούς τους, που και πάλι προτίμησαν τους χειρισμούς αντί να εξηγήσουν πειστικά τις επιλογές τους.

Τι ακριβώς συνέβη;

Στη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου η διοίκηση του ΟΚΠΑ εισηγήθηκε (7ο θέμα) την: «Υποβολή πρότασης για την επιχορήγηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», δηλαδή τη συμμετοχή του Δήμου μας στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας, που μέσω και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου χρηματοδοτεί το μισθολογικό κόστος για τη λειτουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων, Φαρμακείων και Συσσιτίων των Δήμων. Η αρχική εισήγηση σταματούσε πρακτικά εδώ.

Όμως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εμφανίζεται στα μέλη του Δ.Σ. μια πρόσθετη συμπληρωματική εισήγηση, από την οποία προκύπτει ότι η πρόταση της διοίκησης περιλαμβάνει σύμπραξη του ΟΚΠΑ με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δύναμη Ζωής»! Εκεί αναφέρεται και το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης: Του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βριλησσίων με 117.000€, του «Κοινωνικού Συσσιτίου» με 234.000€ και του Κοινωνικού Φαρμακείου με 126.360€, συνολικά, για μια περίοδο 3 ετών.

Η διοίκηση του ΟΚΠΑ δηλαδή, απέκρυψε από την αρχική εισήγηση που έστειλε στα μέλη του Δ.Σ. ότι η πρότασή της περιλαμβάνει σύμπραξη με ΜΚΟ και αυτό το εμφάνισε εντός της συνεδρίασης! Είναι χαρακτηριστικό πως σε σχετική ερώτηση της «Δράσης» στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης Ιουνίου, ακόμη και επικεφαλής παρατάξεων δήλωναν πλήρη άγνοια για το θέμα!

Αλλά το άγχος των διοικούντων, μήπως δημιουργηθεί «θόρυβος», δεν σταματά εδώ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, σε περίπτωση σύμπραξης ΝΠΔΔ και ΜΚΟ, η πρόταση συμμετοχής στο πρόγραμμα συνοδεύεται υποχρεωτικά από συμφωνητικό συνεργασίας, εν προκειμένω μεταξύ ΟΚΠΑ και «Δύναμης Ζωής». Κανένα συμφωνητικό όμως δεν παρουσιάστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, πέραν της αναφοράς, (στο πλαίσιο του νέου τίτλου της απόφασης), ότι αυτό «ΘΑ υποβληθεί με τη σχετική πρόταση στην Περιφέρεια Αττικής»!

Είναι όμως αντιδεοντολογικό να μη γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων, ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο Δήμος, ποιο ακριβώς έργο θα παρέχει η ΜΚΟ, με ποιο τρόπο θα κατανέμονται οι δαπάνες κλπ. Επιπλέον, θα έπρεπε να εξηγηθεί με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και όχι κάποια άλλη, για συνεργασία με τον Οργανισμό.

Ας δούμε τώρα πώς έχει ουσιαστικά το θέμα:

Σε αντίθεση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, τα ΝΠΔΔ και γενικότερα οι δομές των δήμων, δικαιούνται εφέτος να υποβάλουν οι ίδιοι, ως δικαιούχοι, (και όχι ως «εποπτεύοντες» φορείς), πρόταση χρηματοδότησης προς την Περιφέρεια, ΧΩΡΙΣ να υποχρεούνται σε σύμπραξη με οποιαδήποτε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία! Θα μπορούσε δηλαδή η διοίκηση του ΟΚΠΑ να προετοιμάσει η ίδια μια πρόταση χρηματοδότησης, χωρίς να καταφύγει σε ΜΚΟ, όμως ούτε αυτό αναφέρθηκε ή εξηγήθηκε προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΚΠΑ.

Θα μπορούσε επίσης να γνωστοποιηθεί προς τα μέλη του Δ.Σ. ότι η πλειοψηφία των Δήμων ΔΕΝ συμπράττει με ΜΚΟ αλλά συμμετέχει αυτοτελώς και ως αποκλειστικός δικαιούχος στο πρόγραμμα, επειδή θεωρείται τόσο μικρό το ύψος της χρηματοδότησης, που οι Δήμοι προσπαθούν να εξοικονομήσουν ακόμη και το διαχειριστικό κόστος για την υποβολή της πρότασης προς την Περιφέρεια.

Το πρόγραμμα της περιφέρειας χρηματοδοτεί αποκλειστικά τη μισθοδοσία προσωπικού για τις κοινωνικές δομές των δήμων. Για την ακρίβεια, η μισθοδοσία οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το 70% της χρηματοδότησης, με το υπόλοιπο ποσοστό να αφορά σε συναφείς δαπάνες. Είτε δηλαδή δικαιούχος είναι ο δήμος, είτε η ΜΚΟ, η χρηματοδότηση είναι ίδια και αφορά σ’ ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, τους οποίους στη μια περίπτωση τους προσλαμβάνει ο Δήμος και στην άλλη η ΜΚΟ.

Το πρόβλημα στην περίπτωση των Βριλησσίων είναι ότι ο δήμος μας δεν διαθέτει οργανωμένη Κοινωνική Υπηρεσία, με εμπειρία στη διαχείριση κοινωνικών δομών και επαρκές προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να συντάξει εύκολα ο ίδιος τα αναγκαία διαχειριστικά δελτία για την υποβολή πρότασης, μια διαδικασία χρονοβόρα και ιδιαίτερα απαιτητική. Η προσφυγή επομένως σε ΜΚΟ που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια, μοιάζει μονόδρομος. Από σχετική έρευνα της «Δράσης», είναι χαρακτηριστικό, ότι π.χ. όλοι οι δήμοι των Δυτικών Προαστείων «μπαίνουν» αυτοτελώς στο πρόγραμμα (!), επειδή οι κοινωνικές δομές τους έχουν ενεργοποιηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αντίστοιχες Υπηρεσίες τους βρίσκονται σε πολύ καλύτερο επίπεδο από δήμους όπως τα Βριλήσσια, που μόλις πρόσφατα αντιμετώπισαν την ανάγκη σύστασης δομών αλληλεγγύης.

Το ζήτημα λοιπόν με τη διοίκηση του ΟΚΠΑ δεν είναι απαραίτητα η συγκεκριμένη πρόταση που κατέθεσε, όπως την κατέθεσε, και την οποία φθάνουμε στο σημείο να εξηγούμε εμείς, ως αντιπολιτευόμενη παράταξη, ακόμη και στο δημοτικό συμβούλιο, αντί της διοίκησης (!), αλλά ότι επιλέγει να λειτουργεί με αντιδημοκρατικές και αδιαφανείς πρακτικές. Όταν όμως, ακόμη και τα μέλη του Δ.Σ. αντιμετωπίζονται ως διακοσμητικά και προς χειρισμό, δεν «στήνονται» αξιόπιστες δομές αλληλεγγύης…

Για τη «Δράση» πάντως, ο εποπτικός ρόλος της αντιπολίτευσης είναι σημαντικός. Γι’ αυτό, ας μην βασίζεται η διοίκηση στο ότι θα γίνεται «κάτι» κι εμείς δεν θα το παίρνουμε χαμπάρι…

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.