News Ticker

Δράση: Ο ΟΚΠΑ μετατρέπεται σε ανισοβαρή εταίρο «μη κερδοσκοπικών» εταιρειών, που εισπράττουν χιλιάδες ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία!

Η δημοτική παρατάξη Δράση Για Μια Άλλη Πόλη καταγγέλει την δημοτική αρχή για την ίδρυση Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας στα Βριλήσσια. Στο στόχαστρο της δημοτικής παρατάξης μπαίνει η συνεργασία του δήμου με μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με τη Δράση, εισπράττει χιλιάδες ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως όλοι οι ιδιώτες. Ακουλουθεί το κείμενο των Ρήγα Κωνσταντινίδη και Θωμά Νασίκα, το οποίο μας απεστάλη και δημοσιεύουμε:

Ο Δήμος Βριλησσίων, αντί να οργανώσει τις υπηρεσίες του, μετατρέπεται σε (ανισοβαρή) «εταίρο» «μη κερδοσκοπικών» εταιρειών, που εισπράττουν χιλιάδες ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία!

Αιφνιδιάζοντας… αθόρυβα, για πολλοστή φορά, η δημοτική αρχή, δρομολογεί αποφάσεις, που περιορίζουν, αν δεν δεσμεύουν, το πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής στο δήμο μας. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (ΟΚΠΑ) που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 21η Δεκεμβρίου, ως θέμα συζήτησης εμφανίζεται η «Λήψη απόφασης για την ίδρυση Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας σε συνεργασία με τον Κοινωνικού Φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ».

Πώς ένας Δήμος, σαν τα Βριλήσσια, που διαθέτει μια υποστελεχωμένη Κοινωνική Υπηρεσία, χωρίς επαρκείς πόρους και υποδομές, ιδρύει και «Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο», (αφού «ίδρυσε» Δημοτικό Ιατρείο και Φαρμακείο), είναι ένα ερώτημα που εξηγείται στη συνέχεια…

Τι εισηγείται η διοίκηση προς το Δ.Σ. του ΟΚΠΑ:

Σύμφωνα με το εισηγητικό κείμενο, επειδή «Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΟΚΠΑ έχει γίνει δέκτης ολοένα αυξανόμενων αιτημάτων για ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων, που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και υποστήριξης των οικογενειών τους, ο Ο.Κ.Π.Α., αντιλαμβανόμενος πλήρως την ανάγκη στήριξης των συμπολιτών μας, προτίθεται να προχωρήσει στην ίδρυση Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Νοητικής Υστέρησης από το 2001, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών και μη ευνοημένων ομάδων… και που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης…»

Πάμε τώρα και στις «λεπτομέρειες»: Από την προγραμματική σύμβαση μεταξύ «ΕΔΡΑΣ» και ΟΚΠΑ που γνωστοποιήθηκε στο Δ.Σ. του ΟΚΠΑ, προκύπτουν τα εξής:

Όπως διαβάζουμε, «Τα Μέρη έχουν συμφωνήσει τη λειτουργία Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου με την επωνυμία «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΝΟΗ», …το οποίο είναι «δομή ψυχοπαιδαγωγικής υγείας και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους με δυσκολίες μάθησης και σε γονείς, μέσα από προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, παιδαγωγικά, κ.λ.π θεραπευτικά. Oι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν θα έχουν κόστος συμμετοχής στους έχοντες οικονομική αδυναμία που θα υποδεικνύονται από τον ΟΚΠΑ. Το ποσοστό αυτών των περιπτώσεων ορίζεται αρχικά σε 10% του συνόλου των παιδιών, τα οποία παρακολουθούνται μέσω Ασφαλιστικών Ταμείων, με δυνατότητα επαύξησης του ποσοστού αυτού μέσα στο έτος. Το όποιο κόστος συμμετοχής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες όλων των υπολοίπων που θα προσέρχονται θα καλύπτεται μέσω ασφαλιστικών ταμείων, επίσης οι γονείς θα είναι δυνατόν να προκαταβάλουν ένα μέρος του κόστους το οποίο θα τους επιστρέφεται όταν εισπράξουν τα χρήματα του ταμείου τους.

Ο ΟΚΠΑ αναλαμβάνει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμού του κέντρου (έπιπλα, κλιματιστικά, Η/Υ, εκτυπωτή, οικιακά είδη κ.α). Ο φορέας «ΕΔΡΑ», αναλαμβάνει να καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα της κτιριακής εγκατάστασης καθώς επίσης και τα έξοδα του προσωπικού, το οποίο θα αποτελείται από ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς και άλλους ειδικούς θεραπευτές, ειδικούς εμψυχωτές, γυμναστές κ.λ.π. Ο φορέας ΕΔΡΑ, δεσμεύεται για όποιες προσλήψεις πραγματοποιήσει να γίνεται επιλογή αποκλειστικά από άνεργους επιστήμονες του Δήμου Βριλησσίων εκτός του Κοινωνικού Λειτουργού ή άλλου προσώπου που θα οριστεί ως διαχειριστής του κέντρου και θα εκπροσωπεί τον φορέα τοπικά. Δύναται να γίνει επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των 2 μερών με προγράμματα προς όφελος των παιδιών και των γονέων αυτών, όπως ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, Κέντρα Ημέρας, Διημέρευσης, Πρώιμης Παρέμβασης κ.λ.π. με απόφαση των αρμοδίων νομίμων εκπροσώπων των φορέων».

Ενστάσεις… και αντιρρήσεις…

Σημείο 1ο:
Επί της ουσίας, όπως προκύπτει από το συμφωνητικό, ο Δήμος Βριλησσίων λειτουργεί ως εταίρος μιας μη κερδοσκοπικής επιχείρησης, η οποία αμείβεται για τις υπηρεσίες της, όπως οποιοσδήποτε ιδιώτης, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Με άλλα λόγια, ο ΟΚΠΑ «οργανώνει» επιλεκτικά τη διαδικασία που κάθε γονιός θα ακολουθούσε για το παιδί του, κατευθύνοντάς τον προς μια συγκεκριμένη δομή!

Σημείο 2ο:
Ο ΟΚΠΑ όμως, όχι μόνο κατευθύνει «πελατεία» προς μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά αναλαμβάνει και μέρος του κόστους λειτουργίας της! Ποιο είναι αυτό το κόστος, είναι σχετικά ασαφές: Πόσο π.χ. κοστολογούνται τα έπιπλα, τα κλιματιστικά, τα οικιακά σκεύη, και οι υπολογιστές που θα διαθέσει ο Δήμος; Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα στη σύμβαση: Η δυνατότητα της «ΕΔΡΑΣ» να παρέχει προσωπικό στο δήμο, να υποκαθιστά δηλαδή, αμιγώς δημοτικές δομές, «εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο»! (Σε άλλους δήμους η ΠΝΟΗ, αναλαμβάνει π.χ. τη λειτουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων). Ανοίγει δηλ. «παράθυρο» για την έμμεση ιδιωτικοποίηση λειτουργιών / δομών του Δήμου.

Σημείο 3ο:
«Οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι έχουν εξουσία υπογραφής για λογαριασμό των Μερών». Με άλλα λόγια, η υπογραφή και μόνο της Πρόεδρου του ΟΚΠΑ δεσμεύει το Δήμο, τόσο ιδρυτικά όσο και μελλοντικά, παρακάμπτοντας το Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε άλλο συλλογικό όργανο! (Ποια δημοκρατία;)

Σημείο 4ο:
Αν μπείτε στην ιστοσελίδα άλλων… «ΠΝΟΩΝ», αναφέρεται ότι για άπορους και ανασφάλιστους οι υπηρεσίες είναι δωρεάν… Αλλά στα Βριλήσσια η ΠΝΟΗ θα δεχτεί μόνο ένα ποσοστό 10% που θα υποδείξει ο δήμος. Επιπλέον στο κείμενο της συμφωνίας, έχει μπει η «πονηρή» διατύπωση ότι «οι γονείς θα είναι δυνατόν να προκαταβάλουν ένα μέρος του κόστους το οποίο θα τους επιστρέφεται όταν εισπράξουν τα χρήματα του ταμείου τους». Αυτή η ρύθμιση είναι προς όφελος της εταιρείας και σε βάρος των δημοτών, αφού το πιθανότερο είναι να καθυστερεί η εξόφληση από τα ταμεία και οι γονείς να αναγκάζονται σε προκαταβολή!

Σημείο 5ο:
Από τη σύμβαση δεν προσδιορίζονται σαφώς ούτε οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται: Ενώ αρχικά αναφέρεται ότι το Κέντρο είναι: «είναι δομή ψυχοπαιδαγωγικής υγείας και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους με δυσκολίες μάθησης και σε γονείς, μέσα από προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, παιδαγωγικά, κ.λ.π θεραπευτικά», στο εδάφιο ΣΚΟΠΟΙ αναφέρεται: «Σκοπός του παρόντος είναι η συνεργασία των Μερών κατά την περίοδο της ανάπτυξης του παιδιού, καθώς και τις σχέσεις παιδιού-γονέων, παιδιού-σχολείου κ.ο.κ». Είναι αυτό δείγμα προχειρότητας ή ασαφούς προσέγγισης του ζητήματος;

Ψάξε το χρήμα !

Η συμβαλλόμενη με τον ΟΚΠΑ εταιρεία, με ένα πρόχειρο –εκ των πραγμάτων- υπολογισμό, από στοιχεία που αντλήθηκαν από το διαδίκτυο, έχει «στήσει» ένα δίκτυο συνεργασιών με διάφορους δήμους, κυρίως για ζητήματα μαθησιακών δυσκολιών, που της αποφέρει σημαντικά έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο διαδίκτυο εμφανίζονται τουλάχιστον 13 κέντρα «ΠΝΟΗ» που συνεργάζονται με δήμους, όπως σε Ν. Ηράκλειο, Υμηττό, Δάφνη, Χαϊδάρι, Κηφισιά, Ηλιούπολη, Φυλή, Άνω Λιόσια, Περιστέρι, Γλυφάδα, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Πετρούπολη.

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 14/Β του φύλλου 19671 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος 2ο), που αναφέρεται στις παροχές του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, «Λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και ψυχοθεραπείες χορηγούνται ανάλογα με την πάθηση με παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και έγκριση ελεγκτή ιατρού έως 20 συνεδρίες ανά είδος το μήνα, με αποζημίωση δεκαπέντε (15) ευρώ τη συνεδρία». Αν δηλ. κάποιος υπολογίσει, (υποθετικά μεν, ορθολογικά δε), ότι ένας και μόνο π.χ. λογοθεραπευτής ανά κέντρο μπορεί να εργάζεται 6 ώρες ημερησίως, δηλ. να επιβλέπει 7-8 περιστατικά, καταλήγει σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα…

Η εταιρεία λοιπόν, που λειτουργεί από το 2001, έχει οργανώσει μια ωραία «δουλίτσα», καθ’ όλα νόμιμη, χωρίς σημαντικά λειτουργικά έξοδα, (αφού μέχρι και έπιπλα, υπολογιστή και «οικιακά είδη» της παραχωρεί ο δήμος μας), στην οποία «τσιμπάνε» οι δήμοι, διότι υποτίθεται ότι έτσι θα εξυπηρετήσουν μέχρι και τους ανασφάλιστους πολίτες τους, που οι ίδιοι θα υποδείξουν, υπό τον όρο όμως, ότι τότε η εταιρεία δύναται να προσλάβει προσωπικό, το οποίο, σε ότι μας αφορά, (μεγάλη επιτυχία!) θα είναι δημότης Βριλησσίων!

Υπάρχει πρόταση!

Ας μη βιαστούν κάποιοι να απαλλαγούν της κριτικής μας, θεωρώντας ότι αρκούμαστε στις «καταγγελίες». Η «Δράση» έχει από χρόνια καταθέσει ένα διαφορετικής πλαίσιο δράσης στον ΟΚΠΑ. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι με το σχεδιασμό της διοίκησης ανοίγει παράθυρο για την ιδιωτικοποίηση λειτουργικών τομέων του δήμου. Ούτε ότι πάντα η κατανομή των πόρων δεν καθορίζεται από τις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά κατά τις προτεραιότητες της Ε.Ε., για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής νεοφιλελεύθερης αγοράς. Αυτά είναι απολύτως αληθή, αλλά για τη συζήτηση, ας τα παρακάμψουμε: Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει: Διαφορετικός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του Δήμου!

Στόχος μιας δημοτικής Κοινωνικής Υπηρεσίας (θα έπρεπε να είναι) να έχει πάντα ο δημότης κάπου να «ακουμπήσει». Να έχει δίπλα του το δήμο, ότι κι’ αν του συμβεί! . Κάπου να απευθυνθεί, για να βάλει σε τάξη, σε πορεία διευθέτησης, το «πρόβλημά» του. Ισχύει όμως και το αντίστροφο! Και ο δήμος για να λειτουργήσει, χρειάζεται την τοπική κοινωνία!. Σ’ αυτό αποτυγχάνουν συστηματικά οι δημοτικές διοικήσεις. Επομένως ζητείται μια «σχέση», που δεν χτίζεται μονομερώς και «πατερναλιστικά». Υπ’ αυτή την έννοια, ο ρόλος του Δήμου είναι επιτελικός / οργανωτικός, όχι ρόλος μεσάζοντα, που βρίσκει πάντα κάποιον «άλλο» να μεταφέρει τη δική του ευθύνη..

Οι διοικήσεις αρέσκονται να ιδρύουν «Κέντρα» (για τα οποία στη συνέχεια δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα ή ευθύνη), χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ή τις εναλλακτικές δυνατότητες. Αρέσκονται να ενοικιάζουν εγκαταστάσεις και να δαπανούν σε εξοπλισμό για ιατρεία, (τα οποία ελπίζουν ότι θα λειτουργήσουν εθελοντές), γιατί έτσι μπορούν να ισχυρίζονται ότι παράγουν έργο. Θα ήταν όμως πιο ουσιαστικό να επενδύσουν στο δικό τους αποκλειστικό «κομμάτι» ευθύνης, δημιουργώντας ένα δίχτυ ασφαλείας για τους δημότες, με αξιοποίηση των δημόσιων ή ιδιωτικών δομών , (εγκαθιστώντας αποτελεσματικές δικτυώσεις) και παρακολουθώντας υπεύθυνα ως το τέλος την πορεία κάθε περιστατικού. Γιατί το ζήτημα δεν είναι ποτέ το περιστατικό (ως σύμπτωμα,) αλλά ο άνθρωπος – δημότης.

Ο σχεδιασμός που έχουμε προτείνει, στοχεύει σ’ ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, που θα εστιάζει στην πρόληψη και τη διατήρηση της υγείας και δεν θα αφορά μόνο όσους έχουν «πρόβλημα», αλλά το σύνολο των δημοτών. Αντί μιας πολιτικής του τύπου «βλέποντας και κάνοντας» ή του «ό,τι βρίσκουμε, το υιοθετούμε», προκρίνουμε την επένδυση στις δυνατότητες του Δήμου και του προσωπικού του.

Η Κοινωνική Υπηρεσία πρέπει να αναδιαρθρωθεί ώστε: Να συνεργάζεται με άλλους φορείς, να συνδιαμορφώνει παρεμβάσεις μ’ ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο πολιτών και συλλογικοτήτων, (όχι κατά το «εμείς ξέρουμε»), να καταγράφει ανάγκες μέσω σταθερής επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς, (για να απαντά στο πρωτεύον), να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε βάθος χρόνου, (όχι όποτε προκύψει), να ενισχύει παρεμβάσεις σε θέματα υγείας, προτείνοντας μεθόδους και επιστημονική υποστήριξη, (δίνοντας επιλογές), αναπτύσσοντας ένα δίκτυο συνεργασίας με υγειονομικούς της περιοχής, με ιατρικά κέντρα, εργαστήρια, δομές, με στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη των πολιτών και την προώθησή τους στα κατάλληλα κάθε φορά δημόσια κέντρα, με συνεχή επιμέλεια και χωρίς να αναθέτει με στρεβλό τρόπο την παροχή κρίσιμων υπηρεσιών σε εθελοντές ή εργαζόμενους «μερικώς απασχολούμενους». Ένας Δήμος που δεν διαθέτει ούτε μια σταθερή τηλεφωνική γραμμή για να επικοινωνήσει ο πολίτης, είναι κωμικό να επενδύει σε εγκαταστάσεις και «Κέντρα», τα οποία και αδυνατεί να ελέγξει ή να αξιολογήσει!

Η «Δράση» συνεπώς, δεν μπορεί να στηρίξει την απόφαση της διοίκησης του ΟΚΠΑ για την ίδρυση «Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας». Επιμένουμε να θέτουμε σε προτεραιότητα την ουσιαστική οργανωτική αναβάθμιση του Οργανισμού και του προσωπικού του σε διαφορετική κατεύθυνση.

Εκπρόσωποι της «Δράσης» στο Δ.Σ. του ΟΚΠΑ

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.