News Ticker

Bριλήσσια: Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Oμόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων υιοθέτησε ψήφισμα που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Πρόκειται για απόφαση με ιδιαίτερο συμβολικό και όχι μόνο χαρακτήρα, που εκφράζει τη βούληση όλων των δημοτικών παρατάξεων στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Όταν σύσσωμοι οι δημότες και οι παρατάξεις που τους εκπροσωπούν διεκδικούν ενωμένοι, είναι βέβαιο πως η τοπική κοινωνία είναι η μόνη ωφελημένη.

Ακουλουθεί το κείμενο του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας:

Το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας  (ν. 3431/2006, ν. 4014/11, ν. 4053/2012, ν. 4070/2012 κτλ) σε κατοικημένες περιοχές είναι συχνά πεδίο αντιπαράθεσης με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, εξαιτίας κυρίως του ότι δεν είναι επαρκώςεπιστημονικά αιτιολογημένο, αλλά και εξαιτίας νομοθετικών διατάξεων που θεωρούν νόμιμές ακόμη και τις μη νομίμως αδειοδοτούμενες κεραίες (βλ. άρ. 126 του ν. 4249/2014). Με γνώμονα και πρωταρχικό καθήκον την προστασία της υγείας των πολιτών μας και ιδίως των παιδιών μας, ζητούμε να τροποποιηθεί άμεσα το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και να είναι σαφές και σύμφωνο με τις παραδοχές αντικειμενικών επιστημονικών ευρημάτων. Σκοπός της νομοθετικής αλλαγής θα πρέπει να είναι:

  • Πλήρης επανασχεδιασμός της εγκατάστασης των κεραιών. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να προσκομίζουν στον οικείο Δήμο πλήρες σχέδιο εγκατάστασης των κεραιών που θεωρούν απαραίτητες για τη λειτουργία του δικτύου τους. Αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την έγκριση ή μη των σημείων εγκατάστασης θα πρέπει να είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης που θα πραγματοποιείται μέσα από χωροταξικά – τεχνικά δεδομένα. Δεν είναι δυνατό να μην έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή σε ένα τόσο σοβαρό θέμα οι τοπικές κοινωνίες.
  • Μηχανισμοί ελέγχου από αρμόδια όργανα, που σε συχνούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας, θα μεριμνούν για την τήρηση της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών.
  • Άμεση μείωση των ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία και σαφής καθορισμός απαιτούμενης απόστασης από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.
  • Ολοκληρωμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Ταχείες διαδικασίες απεγκατάστασης παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
  • Αυστηρές θα πρέπει να είναι και οι κυρώσεις σε βάρος των εταιριών κινητής τηλεφωνίας εφόσον διαπιστώνεται παράνομη τοποθέτηση κεραιών, πράξη που θα πρέπει να επισύρει ακόμα και την αφαίρεση της άδειας παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περιπτώσεις υποτροπής.
  • Άμεση εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή και σε περίπτωση μη υπάρχουσας Ευρωπαϊκής, εναρμόνιση με την αυστηρότερη ισχύουσα σε ευρωπαϊκή χώρα.
  • Άμεση λήψη νομικών και τεχνικών μέτρων κατά όλων κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πλαταιών 50 με σκοπό την άμεση απομάκρυνσή τους.
  • Μέχρι τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών, θα ανασταλεί οποιαδήποτε χορήγηση άδειας εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Ο Δήμος θα παρέχει κάθε νομική και τεχνική κάλυψη καθώς και αμέριστη συμπαράσταση στον αγώνα της «Επιτροπής Κατοίκων για την Απομάκρυνση των Κεραιών στην Οδό Πλαταιών 50».

Το παρόν ψήφισμα θα κατατεθεί σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία, τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Γενικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων υιοθέτησε τα συμπεράσματατου Ψηφίσματος του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) που αφορά στo θεσμικόπλαίσιο για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Στη διαμόρφωση του ψηφίσματος συνέβαλαν οι Δήμοι Βριλησσίων και Αγίας Παρασκευής καθώς και η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου.

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.